zpátky

VSTUP DO ŠKOLY – KDY A KDE

 

MÍSTA (A ČASY) NÁSTUPU - JAVORNICKÁ 

 

hlavní vchod

vchod u jídelny

6:00 – 7:20

ranní družina

7:30 - 7:40

1.A, 1.B, 1.C

X

7:45 – 7:55

2.A, 2.B, 2.C

X

 

MÍSTA (A ČASY) NÁSTUPU - KOMENSKÉHO

 

vchod ze dvora

7:30 – 7:40

3. ročník

7:40 - 7:50

4. ročník

7:50 – 8:00

5. ročník

 

o      Je třeba  dodržovat časy a místa nástupu do školy.

o      S sebou musí mít žák  tři čisté roušky a igelitový sáček k jejich uložení.

o      Bez předchozí dohody s učitelem je vstup do budovy školy  povolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.

o      Při čekání před školou je třeba dodržovat doporučené rozestupy (1,5 metru). Při vstupu do budovy musí mít žáci nasazenou roušku. Do školy chodí děti samy určeným vchodem.

o      V budově v Komenského ulici žáci nevyužívají šatní skříňky, ale přezouvají se až u tříd, pouze v pondělí 30. 11. si vyzvednou ze svých šatních skříněk přezůvky.

o      Je nutné, aby žáci byli i ve třídě teple oblečeni (svetry, mikiny) z důvodu častého intenzivního větrání v průběhu pobytu ve třídě.

 

RANNÍ DRUŽINA

o      Ranní družina je k dispozici od 6 hodin .

o      Jednotlivé třídy lze spojovat do stálých oddělení družiny pouze v rámci ročníku.

o      Ranní i odpolední družina probíhat pouze v kmenových učebnách v hlavní budově v Javornické ulici. Žáci 3. ročníku budou mít družinu v učebně 2.B.

o      Do ranní družiny chodí žáci výhradně vchodem od školní jídelny.

 

VÝUKA

o      Rozvrh hodin bude probíhat s náhradním obsahem hodin Tv a Hv.

ČASOVÝ ROZVH VÝUKY – BUDOVA JAVORNICKÁ

 

Ročník:

1.      ročník

2.      ročník

Vstup do školy:

od 7:30

do 7:40

od 7:45

do 7:55

Začátek výuky:

7:50

8:35

 

8:00

8:45

 

8:45

9:30

 

8:55

9:40

 

9:50

10:35

 

10:00

10:45

 

10:45

-

 

10:55

11:40

       

11:50

-

             

ČASOVÝ ROZVH VÝUKY – BUDOVA KOMENSKÉHO:

 

Ročník:

3.      ročník

4.      ročník

5.   ročník

Vstup do školy:

od 7:30 

do 7:40

 

od 7:40

do 7:50

 

od 7:50

do 8:00

Začátek výuky:

7:50

8:35

 

8:00

8:45

 

8:10

8:55

 

8:45

9:30

 

8:55

9:40

 

9:05

9:50

 

9:50

10:35

 

10:00

10:45

 

10:10

10:55

 

10:45

11:30

 

10:55

11:40

 

11:05

11:50

11:40

-

11:50

-

12:00

-

                   

 KONEC VÝUKY + ODPOLEDNÍ DRUŽINA (1. až 3. ročník)

o      Výuka končí dle časového plánu tak, aby bylo možné zajistit školní stravování.

o      Rodiče, kteří si vyzvedávají své děti po skončení výuky, na ně čekají před budovou školy.

o      Rodiče, kteří si vyzvedávají své děti po obědě, nebo v dalších určených časech, na ně čekají venku před vchodem do školní jídelny.

o      Odpolední družinu zajišťujeme do 16 hodin.

o      Děti budeme za normálních okolností předávat rodičům v předem stanovených časech před vchodem u školní jídelny.

o      Telefonní číslo pro komunikaci v době ranní nebo odpolední družiny: 739 286 058.

ČASY ODCHÁZENÍ ŽÁKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

cca 12:45 (po obědě)

cca 14:30 (po vycházce)

cca 15:00

cca 15:30

cca 16:00

         

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

o      Do jídelny chodí žáci jen se svou třídou ve stanovených časech.

o      Rouška se odkládá až při samotné konzumaci jídla a pití, a to do sáčku, který si děti berou s sebou.

NÁSTUPY NA OBĚD - 1. STUPEŇ:

 

Čas

11

20

11

25

11

30

11

35

11

40

11

45

11

50

11

55

12

00

12

05

12

10

12

15

12

20

12

25

12

30

12

35

12

40

12

45

12

50

Ročník

x

1

1

1

x

2

2

2

x

x

x

3

3

3

4

4

4

5

5

Třída

1.A

1.B

1.C

2.A

2.B

2.C

3.A

3.B

3.C

4.A

4.B

4.C

5.A

5.B

                                         

Pozn: Nástupy na oběd se mohou každý týden lišit.

 

ZDRAVOTNÍ STAV

o      Žádáme rodiče, aby  neposílali děti do školy v případě kašle, rýmy, zvýšené teploty či jiných náznacích respiračních onemocnění.

o      Prosíme také, abyste nás neprodleně informovali v případě, že se vyskytnou typické příznaky onemocnění covid-19 u dalšího člena         rodiny ve společné domácnosti. 

 

ZDROJE PRO VYTVÁŘENÍ POKYNŮ A K ORGANIZACI VÝUKY

o      Informace k provozu škol a školských zařízení

o      Manuál MŠMT - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

 

V  Rychnově n. Kn. dne 24. 11. 2020

 

Mgr. Jiří Janovec

Nemáte oprávnění publikovat komentáře


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account