Navazuje na projekt Asistence dětem ZŠ Javornická. Cílem projektu je pomoci dětem, které jsou ohrožené školním neúspěchem a pomoci učitelům v efektivnější organizaci práce s žáky. V rámci tohoto projektu je zřízena pozice školní asistent, řešena tandemová výuka učitelů, sdílení zkušeností škol a projektové dby.  Projekt Šablony II je spolufinancován Evropskou unií.

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2019

Dobra trvání projektu: 24 měsíců

V průběhu školního roku 2018/2019 uskutečňujeme projekt Stavíme roboty. V rámci tohoto projektu zakoupíme nejméně 8 stavebnic LEGO WEDO 2.0 a 6 stavebnic LEGO Jednoduché a hnané stroje. Pro žáky je připraven kroužek práce se stavebnicemi a pro žáky 3. až 5. ročníku pak projektové aktivity v obou pololetích školního roku. Projekt byl podpořen částkou 59 000,- Kč Královéhradeckým krajem.

logo colour CMYK

Projekt byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje. 

 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury ZŠ RnK Javornická. Projekt přispěje k zatraktivnění výuky a zvýší zájem žáků o přírodní vědy a cizí jazyky.

Zmodernizováno bude 6 odborných učeben, vybudována venkovní učebna, řešena bezbariérovost a vnitřní konektivita školy.

 Plakát k projektu ve formátu PDF naleznete ZDE.

 IROP CZ RO B C RGB

 

ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická ul. se počínaje šk. rokem 2015/2016 stala pilotní školou projektu "Hodina pohybu navíc", který vyhlasilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Základní filozofií projektu je přilákat k aktivnímu sportovnímu vyžití co nejvíce dětí mladšího školního věku. Vlastní realizace projektu probíhá formou nabídky jedné hodiny TV navíc žákům v 1. až 3. ročníku.

 

 

V rámci grantového programu "Technické vzdělávání" firmy Škoda auto a. s. realizujeme projekt revitalizace učebny dílen v naší základní škole. Postupně vyměníme pracovní desky stolů, židle, svěráky a obmění se nářadí. Přibude také nová stojanová vrtačka. Firma Škoda auto a. s. přispěla na tento projekt částkou 60 000,- Kč.

 

Od počátku školního roku 2016/2017 jsme zapojeni  do projektu Státního zemědělského a intervenčního fondu a Evropské unie Ovoce a zelenina do škol.  Všichni žáci 1. stupně dostávají v rámci tohoto projektu ovoce či zeleninu. Jedná se převážně o přebytky českého, resp. evropského zemědělství. Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Podrobnější informace naleznete na oficiálních stránkách http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx.

Cílem projektu je výuka anglického jazyka s rodilými mluvčími a seznámení se základními reáliemi Velké Británie. Program je určen pro 50 žáků ZŠ Javornická. 

V rámci tohoto projektu naše základní škola realizuje také program zavedení čtenářských dílen do výuky českého jazyka. Vybavujeme školní knihovnu novými knížkami a vytváříme čtenářské dílny ve 2. až 9. ročníku. 

 

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Výzva:

Výzva k podání nabídek

Oznámení o výsledku výběrového řízení:

Výsledek výběrového řízení

Smlouva s CK, která pro nás výukový  pobyt ve VB zajišťuje: 

Smlouva s CK Alpin tour

Dodatek ke smlouvě:

Dodatek č.1

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

 


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account