zpátky

Organizace výuky žáků 2. stupně od 30. 11. 2020

 

Vážení rodiče, milí žáci, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

 

Organizace výuky

 

Po návratu do školy budou mít 9. třídy jen prezenční výuku, 6., 7. a 8. třídy budou mít vždy jeden týden prezenční a jeden týden distanční výuku (rotace).

 

1.      týden (od 30. 11.):

 

prezenční výuka: 9. ročník, 8. ročník a třída 7. A

 

distanční výuka: 6. ročník a třída 7. B

 

2.      týden: (od 7. 12.):

 

prezenční výuka: 9. ročník, 6. ročník a třída 7. B

 

distanční výuka: 8. ročník a třída 7. A

 

Tímto způsobem bude výuka probíhat i v dalších týdnech – pokud ministerstvo nenastaví jiná pravidla.

 

Hygienická opatření

 

Žáci do školy vstupují s rouškou (mají s sebou vždy dvě roušky, obličejové štíty možné nejsou), mají ji nasazenou po celou dobu pobytu v budově, odkládají ji (do sáčku, který si rovněž nosí s sebou) jen při konzumaci jídla a pití.

 

Je nutné, aby ve třídě děti měly teplé oblečení (svetry, mikiny) z důvodu větrání.

 

Prosíme, aby do školy děti nepřicházely v případě, že mají kašel, rýmu, zvýšenou teplotu apod. Prosíme také, abyste nás neprodleně informovali v případě, že se ve Vaší rodině vyskytne onemocnění s příznaky typickými pro covid-19.

 

Příchod do školy

 

Děti 2. stupně budou do školy přicházet od 7.45. Dospělí (včetně zákonných zástupců dětí) mohou vcházet do budovy jen po předchozím ohlášení.

 

Při čekání před školou je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy.

 

Žáci 9. ročníku budou vcházet vchodem u hřiště, ostatní únikovým schodištěm vpravo od vchodu do jídelny.

 

Vlastní výuka

 

Třídy budou učit dle obvyklého rozvrhu hodin, probíhat bude i tělesná a hudební výchova – tyto předměty však s jinou náplní. Pokud bude úprava rozvrhu, třídní učitel(ka) Vás bude včas informovat. Vzhledem k nutnosti dodržovat homogenní skupiny žáků se může stát, že děti budou mít na určitý předmět jiného učitele.

 

Stravování

 

Děti na prezenční výuce se mohou stravovat v jídelně v budově školy. Pro děti s distanční výukou funguje možnost vyzvednout si oběd u výdejového okénka jídelny U Stadionu 1229. 

 

V Rychnově nad Kněžnou 23. 11. 2020                                      Vedení školy

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account