S vybranými žáky 8. ročníku se zájmem o výtvarné umění jsme jeli 12. prosince do Národní galerie v areálu Kláštera sv. Anežky České. Tam jsme na sebe jednak nechali působit úžasný gotický prostor doplněný o expozici Středověké umění v Čechách a ve střední Evropě 1200-1550. V současné době zde rovněž probíhá výstava Krásných madon z litého kamene s dobou vzniku kolem roku 1400.

 Naše kroky dále vedly do Kinského paláce na Staroměstském náměstí, kde je vystaveno dílo grafika Václava Hollara. Zde jsme žasli nad dokonalostí techniky provedeného detailu. Žáci neodolali a sami se pustili ve výtvarné dílně do kresby.

Posledním zážitkem byla návštěva gotického interiéru Domu U Kamenného zvonu.

Pod gotickou klenbou

 

 

 

 

 

 

 Pod gotickou klenbou


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account