IMG 20190531 093335

Dne 31. května jsme navštívili Pobytové středisko v Kostelci nad Orlicí. Setkali jsme se zde s dětmi z různých zemí Evropy. S dětmi, jež musely opustit spolu s rodiči či prarodiči své domovy.

Mnoho lidí se k těmto lidem staví zády, aniž by si uvědomili, co všechno musely rodiny zde ubytované prožít. Určitě pro ně nebylo jednoduché odejít do neznáma. Některé děti  dokonce prožívaly opravdová muka, byly svědky války a mnozí přišly o to nejdražší, o mámu a tátu.

Proto je důležité, abychom se zkusili vcítit do jejich životní role a docílit toho, aby se měli u nás dobře. K tomu jim napomáhají učitelé a vychovatelky v pobytovém středisku. Ti se starají o to, aby se co nejrychleji aklimatizovaly a přizpůsobily životu v České republice, učí je náš jazyk a poznávat naše tradice, které jim jsou nenuceně vštěpovány.

Program pro naše děti byl opravdu pestrý. Nejdříve se podívaly, kde se tamější děti vzdělávají. Ve třídě s nimi byly paní učitelky a zazpívaly nám české lidové písničky. Poté jsme se přemístili do dětského centra, kde žáci zhlédli galerii obrázků ze sedmi zastupujících zemí, z nichž děti pocházejí. Dále proběhla diskuze, žáci měli možnost se na cokoliv zeptat. Zajímaly je zvyky či typické pokrmy pro daný stát. Hned vzápětí proběhla tzv. komunikační kresba, kdy se všechny děti rozdělily do skupin a kreslily obrázek. Musely tak navázat kontakt a dorozumět se, protože některé děti z pobytového střediska ještě neumí dostatečně hovořit českým jazykem. Obrázky byly poté rozpůleny a dány do jiných skupin, následoval tak další úkol, a to dokreslit chybějící část. Cílem bylo propojení vzájemné komunikace a odstranění jazykové bariéry.

Po výtvarné aktivitě proběhla ochutnávka tradičních jídel ze čtyř zemí. Děti měly možnost ochutnat Gatu z Arménie, pirožky z Ruska, Ladu z Indie nebo Baklavu z Ázerbájdžánu, zároveň si mohly vzít i předtištěný recept. Nejlepšímu pokrmu děti dávaly bod. Nakonec zvítězila Arménie.

Akce to byla povedená, plná úsměvů a tolerance. Proto moc děkujeme vychovatelkám a učitelkám z pobytového střediska, jmenovitě Vladimíře Novákové, Janě Novákové, Silvě Dytrtové a Zuzce Dušánkové, za pozvání i drobné dary, které jsme si odnesli na památku.

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account