WP 20190219 11 55 17 Pro

Letošní školní rok přinesl mnoho euforie, úspěchů, ale i porážek a zklamání, jak už to ke sportu neodmyslitelně patří. Ale být u toho, získávat do života zkušenosti ze soubojů se soupeři z řad našich vrstevníků, soutěžit a sportovat, to nám imponuje a přináší mnoho pozitivního. Každý týden se alespoň jednou něco zajímavého sportovního dělo a my do nejrůznějších závodů a turnajů vysílali naše reprezentanty. Kromě více než čtyř desítek tradičních akcí se letos nejenom na Rychnovsku, ale i v celé České republice znatelně rozšířilo spektrum sportovních soutěží většinou pro naše nejmladší žáky na 1. stupni a my se k novinkám postavili aktivně.   

A nesportují u nás jen vybraní a výkonnostně nejlepší, máme obrovskou radost z rozšíření sportovních kurzů, kde kromě tradičního „lyžáku pro sedmáky“ a „cykloputování pro páťáky“ letos přibyl „turisťák pro čtvrťáky“. Drželi jsme se statečně a vždy přemýšleli, co příště uděláme ještě lépe. Velkým příslibem do budoucna je pro nás určitě řada výborných výkonů našich mladších žáků, ale uznání a poděkování zaslouží určitě i ti starší. Někdy jsme se vraceli s medailemi a poháry, někdy bez nich, ale vždy s pocitem poctivě odvedené práce pro náš společný tým, pro „naši Javornickou“. 

Ze všeho toho nespočtu podniknutého, zvládnutého a vybojovaného vyberme to nejvíce viditelné:

Akce republikové:

Přehazovaná, kategorie II. mix kluci i dívky (4. - 5. třídy), 10. místo (Liberec, 27. – 28. 3. 2019)

Volejbal, kategorie IV. dívky (7. - 9. tř.), 3. místo v republikové kvalifikaci

Akce krajské: 

Přehazovaná, kategorie II. (4. – 5. třídy) mix - 1. místo v krajském finále

Volejbal, kategorie IV. (8. – 9. třídy) dívky – 1. místo v krajském finále

Sjezdové lyžování IV. dívky – Andrea Kolbe z 9.C, 2. místo v krajském finále

Florbal, kategorie II., chlapci, - 4. místo v KF 

Hokejbal, kategorie IV. chlapci (7. – 9. třídy) – 4. místo v KF

a ještě postupy do krajského kola v Poháru rozhlasu (atletika, kategorie III. = 6. - 8. třída chlapci), ve Štafetovém poháru pro I. stupeň (chlapci i dívky), v Olympijském víceboji (družstvo dívek i chlapců z 6. - 8. tříd), v minifotbale (Mc Donald´s cup – chlapci, kategorie I. (1. – 4. třídy) a do plaveckého superfinále (družstvo 6. tříd vydatně posílené „páťáky“)

Akce okresní:

Okresní školní atletická liga (2. stupeň) – chlapci celkové 1. místo, dívky 3. místo

Okresní přebor jednotlivců v atletice (2. stupeň) – 7 x 1. místo, 5. x 2. místo, 4 x 3. místo

Florbal, kategorie II. chlapci (4. – 5. třída) – 1. místo

Halový fotbal, kategorie III. chlapci – 5. + 7. třída – 1. místo 

Volejbal, kategorie IV. (7. – 9. třída) – 1. místo

Přehazovaná, kategorie II. mix – 1. místo

Přehazovaná, kategorie IV. dívky – 1. místo

Minifotbal, kategorie I. (1. – 4. třída) – 1. místo 

Pohár rozhlasu v atletice (2. stupeň) – chlapci kategorie III. = 1. místo, dívky kategorie III. = 2. místo, dívky kategorie III. = 3. místo

Olympijský víceboj, smíšené družstvo 6. – 8. třída = 2. místo

Hokejbal, kategorie IV. chlapci (7. – 9. třída) = 2. místo

Florbal, kategorie III. (6. – 8. třída) = 2. místo  

Přespolní běh, kategorie II. chlapci – 2. místo

Minifotbal, kategorie II. (4. – 5. třída) – 3. místo

Přehazovaná, kategorie III. dívky – 3. místo

Basketbal, kategorie IV. chlapci (7. – 9. třída) – 3. místo

Atletický čtyřboj, chlapci kategorie IV. = 3. místo, dívky kategorie III. = 3. místo

Dále jsme se zúčastnili „Mayového závodu“ pro 1. stupeň (střelba, plavání, běh), soutěží ve vybíjené, atletickém čtyřboji pro 1. stupeň, plavecké soutěži škol, plaveckých kurzů pro žáky 1. stupně a řady nejrůznějších dalších akcí.  

V minifotbale jsme pro více než 400 žáků škol z Rychnovska uspořádali celkem pět okresních turnajů ve všech kategoriích, úspěšnou novinkou byl Mc Donald´s cup pro malotřídky a početně menší školy.

35 dětí převážně z 2. – 4. tříd podpořilo start nového projektu „Barevný minivolejbal do škol“. Škola je aktivně zapojena do projektu „Sportuj ve škole“, zájemci z řad dětí z 1., 2. a 3. tříd (93 žáků) mají jednu hodinu tělocviku týdně navíc. Žáci 1. i 2. stupně pracovali ve florbalovém kroužku, 20 žáků 4. – 6. tříd působilo ve všeobecném sportovním kroužku.

V rámci třídních školních výletů se několikrát objevily aktivity vodácké, cyklistické, turistické …..

Všem, kteří se aktivně i podporou podíleli na rozvoji sportování na naší škole, patří velké poděkování. Všem přejeme hezké prázdniny a budeme se těšit na novou sezónu.

Ať se daří nejen ve sportu …….    

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account