1118669

Ve snaze podávat kvalitní zpětnou vazbu žákům a jejich rodičům zavádíme nový systém hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování žáků a žákyň.

Máme za to, že tradiční klasifikace chování stupni velmi dobré / uspokojivé / neuspokojivé  kvalitní zpětnou vazbou není. Navíc je příliš zatíženo mnohaletou představou veřejnosti, že „dvojku“ z chování mají jen skuteční „sígři“, „trojku“ budoucí „kriminálníci“, všichni ostatní mají „jedničku“. Tento, podle nás přežitý, systém v souladu s vyhláškou zachováme, avšak více než na něj se chceme soustředit na hodnocení nové. Proto na konci pololetí každému žákovi a žákyni naší školy a jejich rodičům písemně sdělíme, jak z našeho úhlu pohledu přistupují ke vzdělávání, jak se jim daří respektovat pravidla školního soužití a jak se chovají ke svým spolužákům a dospělým ve škole.

K tomuto účelu máme připravenu sadu výroků, které s přístupem ke vzdělávání a chováním souvisí. Jsou to:

• Pracuje soustředěně a vytrvale.

• Pracuje zodpovědně.

• Na vyučování je připraven.

• Dokáže pracovat samostatně.

• Dokáže spolupracovat se spolužáky.

• Respektuje dohodnutá pravidla školního soužití.

• Přistupuje k dospělým s úctou.

• Přistupuje ke spolužákům s úctou.

Ke každému z těchto tvrzení připojíme na konci pololetí hodnocení, vyjadřující míru splnění:

• splňuje

• spíše splňuje

• spíše nesplňuje

• nesplňuje

Hodnocení obdrží žáci na speciálním blanketu, který bude přílohou vysvědčení.

 

Podrobně vyspecifikovaná kritéria hodnocení přístupu  ke vzdělávání naleznete ZDE

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account