Vážení rodiče!

Dnes jsme měli na stránkách školy uveřejnit výsledky zápisu do 1. třídy pro šk. rok 2020/2021, ale s omluvou jsme nuceni Vás ještě nějaký čas napínat.

Letošní zápis je opravdu výjimečný nejen svou distanční formou. Zapsali jsme významně vyšší množství žáků, než dokážeme kapacitně i personálně zvládnout. Naším cílem bylo snížit  počet žáků na přijatelných 72, tj. 24 žáků ve třídě.

Je nám velmi líto, že jsme museli velice záhy odmítnout devět žáků, kteří dosáhli na základě kritérií nejnižšího počtu bodů – tj. děti nespádové mimo Rychnov n. Kn., bez sourozence ve škole.

Děkujeme také všem rodičům a dětem, kteří nám rozhodnutím zvolit si jinou základní školu  umožnili vyhnout se losování nespádových dětí a přesto docílit počtu 72 prvňáčků.

Proč tedy neuveřejňujeme výsledky zápisu?  Bohužel s koncem zápisu (30. 4. 2020) došlo k souběhu několika problémů, kvůli nimž nemůžeme prozatím zápis uzavřít.

1.  Na seznamech předškoláků Měú Rychnov n. Kn. je stále ještě několik dětí, které rodiče do školy ještě nezapsali. Je třeba zjistit, jestli nějaké z nich díky spádovosti nebudeme povinni zapsat (zařizuje Měú).

2.   Někteří rodiče zapsali své děti na více škol, ale školy o tom neinformovali. Je třeba porovnat výsledné zápisové seznamy s ostatními školami v Rychnově n. Kn. a zjistit, zda nedošlo ke zdvojení.

3.   Čekáme na potvrzení dalších základních škol,  že určitě přijmou všechny děti, jejichž rodiče se uvolili nenastoupit k nám do školy. Ještě zbývá definitivně potvrdit dvě děti.

Pevně věříme, že se všechny formality rychle vyřeší a k žádnému dalšímu posunu v počtu žáků už nedojde. Oficiální výsledky zápisu zveřejníme nejpozději v pondělí 11. května 2020.

Moc Vám děkujeme za Váš zájem a trpělivost!

S úctou

 

Jiří Janovec

Základní škola Rychnov n. Kn.
Javornická 1596, 516 01
tel. 739 285 977, www.zsjrk.cz
zápis plakátek 2020 vir Malé

 

 

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account