Vážení rodiče,

 od příštího školního roku hodláme upravit pravidla pro používání mobilních telefonů na 1. stupni naší školy.

 

CO PROTI MOBILNÍMU TELEFONU TAK „STRAŠNĚ ZÁVAŽNÉHO“ MÁME?

 S mobilním telefonem je to jako s ohněm. Je to bezpochyby dobrý sluha, ale také zlý pán. Přes nesporné výhody mobilního telefonu jako pracovního nástroje současné odborné vědecké studie ukazují, že nadměrné používání mobilního telefonu má negativní vliv na vývoj lidského myšlení, především u dětí mladšího školního věku – od psychických problémů, přes problémy v sociální oblasti, až po prosté hloupnutí.

 

JAK BY TO TEDY MĚLO FUNGOVAT U NÁS VE ŠKOLE?

 Cíl: V době, kdy je žák ve škole, bude  používat mobilní telefon pouze pro účely výuky nebo ke komunikaci s rodiči.

 Pravidla pro používání mobilních telefonů (či tabletů) ve škole:

 1. Ve škole bude mít žák mobilní telefon vypnutý.

 2. Pokud bude žák chtít mobilní telefon použít, musí se o tom domluvit s učitelem.

 Rozhodně si neděláme iluze, že bychom změnou pravidel  používání mobilních telefonů „zachránili svět“, ale na druhou stranu se nechceme smířit s tím, aby komunikace žáků ve škole probíhala tak, jak vidíte na následujícím obrázku. Toho jsme bohužel svědky každý den ve škole.

mobily obr

 Za ještě důležitější než jakákoliv školní omezení ale považujeme osvětu v oblasti udržitelného používání mobilních telefonů a počítačů směřovanou do rodin. Budeme moc rádi, když si najdete čas na přečtení nebo zhlédnutí rozhovoru  s vědcem a neurologem Martinem Janem Stránským, který prezentuje přesvědčivé vědecké poznatky v oblasti vlivu mobilních telefonů a sociálních sítí na lidský mozek. 

 Žákům chceme nabídnout alternativy k současnému hypnotickému zírání do mobilních telefonů o přestávkách ve škole. Ostatně příležitosti vyžití nabízíme už teď, ale bohužel vedle mobilů často nedostane šanci zaujmout žáky nic jiného. Nabízíme knížky, časopisy, deskové a karetní hry, možnost vyrazit ven o velké přestávce, ale hlavně mluvit s  kamarády – jen tak, s využitím vlastních hlasivek místo sociálních sítí.  

 Ať již patříte mezi zastánce či odpůrce mobilního hraní  her a využívání sociálních sítí ve škole, velmi nás zajímá Váš názor na tuto problematiku. Pokud se chcete vyjádřit, podpořit tuto myšlenku, nebo se vůči ní vymezit, využijte prosím tento odkaz na elektronický formulář.   

 

Děkujeme, že se zajímáte!

 

S úctou

 

Jiří Janovec, zástupce ředitele pro 1. st.

ZŠJRK

 

O JAKÉ ZDROJE INFORMACÍ NAŠE PŘESVĚDČENÍ MJ. OPÍRÁME?

 

Video:

 Z mobilů je náš partner, děti mají deprese, hrozí kolaps společnosti, říká lékař (zdroj: DVTV)

 Články:

 Škodí jim už dvě hodiny denně. Proč displeje ničí dětské mozky (zdroj: flowee.cz)

 Náš mozek se mění (zdroj: časopis Téma č. 15/2020)

 Tablety ve výuce je třeba rozumně dávkovat, jinak hrozí digitální demence (zdroj: EDUin.cz)

 Publikace:     

 Manfred Spitzer: Digitální demence, nakladatelství Host, 2014 – ukázka, anotace a komentáře

 Vědecké studie: 

 ABCD study completes enrollment, announces opportunities for scientific engagement (souhrn poznatků vědeckých studií vlivu mobilních telefonů na funkce mozku vč. odkazů na kompletní studie – pouze anglicky)

 

 

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account