Vážení rodiče,

 

děkujeme Vám za spolupráci při zajišťování podmínek žáků školy pro distanční výuku. Abychom dostáli závazným pokynům, které MŠMT vydalo v souvislosti s tím, že od letošního školního roku je již distanční výuka povinná, dovolujeme si připomenout některé stávající informace a doplnit nové.

 

Dálková výuka je povinná

 

Připomínáme, že dálková výuka je pro všechny žáky dle zákona povinná.

 

Pokud se žák nemůže dálkové výuky zúčastnit, např. ze zdravotních důvodů, omlouvá ho rodič běžným způsobem třídnímu učiteli do 3 dnů, jinak bude jeho neúčast na výuce vedena jako neomluvená. To platí pro online výuku (Meet).

 

Rozvrh online výuky Vám třídní učitelé poslali.

 

Hodnocení

 

Učitelé při komunikaci s dětmi často využívají motivační slovní hodnocení.

 

Při online i offline výuce však mohou být úkoly i známkovány - učitel na to předem upozorní.

 

Po dohodě s daným vyučujícím je možné zaslat úkol dodatečně v případě nemoci, rodinné události, poruše techniky, a to pouze v případě, že se žák omluví. V naprosté většině případů to tak funguje a jsme za to velmi rádi. Neodeslaný úkol při neomluvené absenci však může být hodnocen nedostatečnou.

O zpětné vazbě se žáky a rodiči podá vyučující informaci vedení školy. Pokud nejen žák, ale ani rodič nekomunikuje, žák dlouhodobě neodevzdává zadanou práci a domácí úkoly vyučujícímu, bude následně rodič kontaktován vedením školy. Pokud nedojde k nápravě, škola bude muset žákovu pasivitu nahlásit na OSPOD.

 

Uzávěrka čtvrtletní klasifikace

 

Ke dni 18. 11. budou učitelé na Bakalářích uzavírat čtvrtletní klasifikaci (bez výchov).

 

Zápůjčka tabletů

 

Při problému s technickým zabezpečením dálkové výuky ze strany dítěte je omezená možnost zapůjčit si domů školní tablet.

 

Vážení rodiče, v případě jakýchkoliv problémů se neváhejte obrátit přímo na vyučujícího, třídního učitele nebo na vedení školy.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

Přejeme vše dobré.

 

                                                                                                Vedení školy

 

Nemáte oprávnění publikovat komentáře


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account