Ke stažení Desky k sešitu + vlastní Sešit (Stavba slova a pravopis, Tvarosloví, Slovo a jeho význam a obohacování slovní zásoby)

 

Čtenářské úrovně (knihy ze školní knihovny)

Dokument obsahuje kompletní seznam knih ze školní knihovny. Je řazen vzestupně, tj. nejnižší úrovní (1) počínaje, nejvyšší (5) konče. Čísla (body) udávají, kolik za jakou knihu lze získat bodů. Do nejnižší úrovmě byly zařazeny knihy snadné ke čtení a komixy, nejvyšší úroveň obsahuje knihy čtenářsky náročné (tematicky, myšlenkově, uměleckým zpracováním, slovní zásobou, starším jazykem, náročnější poezie, jevištní drama...). Zohledněna byla i délka knih, není však rozhodujícím kritériem.

Ondřej Hojný

 

Rozbor vět - zadání + řešení

7_ČJ - Domácí úkoly

7_Volitelná četba

7. ročník DÚ Čj

skupina pí. uč. Dubnové

Seznam volitelné četby, termíny, vzor

Opakování 6. ročník - pravěk -  soubor ke stažení ZDE


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account