V druhé polovině října proběhly historické exkurze 7. ročníků do Muzea experimentální archeologie Villa Nova v Uhřínově. Na místě nás čekala poutavá přednáška o středověku, během níž jsme si mohli zahrát na archeology, vyzkoušet středověkou zbroj, oděvy, střílet z luku, mlít obilí, zpracovávat len apod. Poté jsme se přesunuli do archeoskanzenu, tedy středověké vesnice, kde jsme si upekli placky z namleté mouky a seznámili se s tím, jak se tehdy lidem žilo. Počasí nám přálo, žáci byli skvělí a já věřím, že kromě spousty zážitků a cestou nasbíraných hub si žáci odnesli i nesmazatelný otisk části naší historie.

 

 

Pro žáky jsme zprostředkovali novou službu „Nenech to být“. Jedná se o  jednoduchý internetový systém a mobilní aplikaci, které pomáhají žákům s anonymním nahlašováním projevů šikany, agrese a vylučování z kolektivu. Vedle této služby zůstávají stále zachované také „schránky důvěry“.

Systém byl vytvořem společnými silami  Pedagogicko-psychologické poradny a Linky bezpečí.

Další informace najdete přímo na stránkách www.nntb.cz.

Aplikace do mobilních telefonů android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nntb.projekt

Aplikace do mobilnich telefonů iphone: https://itunes.apple.com/cz/app/nntb/id1207534334?mt=8

 

 

Multimediální projekce pro žáky 5. až 9. ročníku.

V pondělí 2.října se třídy 2.stupně a 5.ročník vypravily na unikátní vzdělávací projekt Planeta Země 3000. Tentokrát Brazílie - vášnivé srdce jižní Ameriky.

Kolektiv cestovatelů nám nabídl nejenom fascinující podívanou plnou zajímavých fotografií a názorných animací,ale hlavně jedinečný příběh i chvíle plné poznání a osobní motivace.
Cesta do nitra amazonské džungle, dvě tváře Rio de Janeira, indiáni od řeky Xingu, tajemství obřadu candomblé, kakaové dobrodružství, jeskyně Abismo Anhumas, mokřady Pantanal...
A my se už těšíme na příští program náchodského cestovatele Adama Lelka.
                                                                                                  Mgr. Milena Homolková


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account