Vážení rodiče,

 

klasický, společný zápis, jaký bychom si asi všichni přáli, bohužel uskutečnit nelze. Budeme tedy muset poněkud improvizovat a požádat vás alespoň o zápis bez účasti vašeho dítěte. Pokud to bude možné, určitě uspořádáme i zápis pro děti, abychom je o tento kouzelný okamžik neochudili.  

 

Prosíme Vás, abyste vaše dítko do naší školy zapsali kdykoliv v rozmezí od středy 1. dubna do pátku 17. dubna 2020.

 

JAK PROVÉST FORMÁLNÍ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠK. ROK 2020/2021?

 

1)   Stáhněte si prosím žádost o přijetí na školu a  zápis do 1. třídy - osobní list žákaze stránek školy www.zsjrk.cz -> žákům a rodičům -> formuláře.  

 

V případě, že nemáte možnost vytištění těchto formulářů, vám je poskytneme. K vyzvednutí budou připraveny denně od 8 do 12 hodin v hlavní budově školy.

 

2)   Vyplňte prosím oba formuláře, nejlépe na počítači, příp. čitelně hůlkovým písmem.  Vytiskněte a podepište.

 

Žádost o přijetí musí podepsat oba rodiče. V případě, že je dítě v péči pouze jednoho rodiče, budeme místo podpisu druhého rodiče ještě potřebovat soudní rozhodnutí o svěření do péče.

 

Do osobního listu můžete do okénka Další informace, které považujete za důležité doplnit preferenci učitele a doplnit jméno žáka, s nímž by si  vaše dítě přálo jít do 1. třídy.  Víc, než kdy jindy nám přijde vhod, když o svých dětech něco bližšího napíšete.

 

3)   Předejte nám oba vyplněné tiskopisy.

 

a)       Prostřednictvím datové schránky

b)      Pomocí emailu s elektronickým podpisem (na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

c)       Poštou (Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596, 516 01)

d)      Vhozením do poštovní schránky školy (před hlavní budovou v ulici Javornická)

e)      Osobně - pokud nám to situace dovolí (v pracovních dnech od 8 do 12 hodin)

 

4)   Emailem, příp. poštou od nás dostanete potvrzení o formálním uskutečnění zápisu.

Součástí emailu bude i identifikační kód, který nahrazuje jméno žáka v tabulce  konečných výsledků zápisu.

 5)   Konečné výsledky zápisu zveřejníme 5. května 2020 na stránkách školy.  

 

JAK ZAŽÁDAT O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

V případě, že  budete žádat o odklad školní docházky, vyplňujete pouze tiskopis  žádost o odklad povinné školní docházky  (naleznete na: www.zsjrk.cz -> žákům a rodičům -> formuláře).

 Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit kladným posouzením poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna) a odborného lékaře (zpravidla dětský lékař nebo logoped). Žádost o odklad doručte prosím škole do 30. dubna 2020, nejlépe i s doporučujícími posudky.  Ty můžete doručit společně s žádostí o odklad. V případě, že je nemáte, je třeba je obstarat a škole dodat  nejpozději  do 31. května 2020.  

 

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit.

 

Děkujeme za spolupráci!

 

Buďte zdrávi!

 

Jiří Janovec, zást. řed.

Základní škola Rychnov n. Kn.

Javornická 1596, 516 01

tel. 739 285 977, www.zsjrk.cz 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------

 

  Pro školní rok 2020/2021 počítáme s otevřením max. tří prvních tříd. Třídními učitelkami budou Michaela Kosová a Eva Knitlová  a při dostatečném množství žáků na otevření další 1. třídy Vendula Koutská

 

V případě přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se může počet žáků ve třídě úměrně snížit (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).

 

 

KRITÉRIA ZÁPISU

Závazná kritéria přijímání žáků do ZŠ Rychnov n. Kn., Javornická ul. jsou k dispozici ZDE. 

 

SPÁDOVÉ OBLASTI

Naše základní škola ráda uvítá žáky ze všech oblastí Rychnova n. Kn. i dalších měst a obcí, nicméně ze zákona jsme povinni vzít všechny děti z těchto ulic a městských částí:

Bajzova, Bejvalova, Ekologická, Fáborského, Fajstova, Javornická, Kalisova, Ke Včelnému, Kemlinkova, Mírová, Na Jamách, Na Spravedlnosti, Obránců míru, Pod Budínem, Sokolovská (pravá strana ve směru od ČSD), Strojnická, Svobody, Školní náměstí, Štemberkova, Wolkerova, Jiráskova, část města Jámy.

 

POKUD UVAŽUJETE O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Jakým dětem prospěje odklad školní docházky?

·         rychle unavitelným

·         hodně nesoustředěným, které přebíhají od činnosti k činnosti

·         těm, jejichž kresba je nevyzrálá a bez detailů

·         které nedokážou napodobit předkreslený obrazec a napsané slovo

·         sociálně nevyzrálým s problémy v sebeobsluze

·         dětem se závažnou vadou výslovnosti, u kterých je ale naděje, že se ji podaří během dalšího roku odstranit nebo zmírnit

Kdy zvažovat „pro a proti“?

·         u dětí, jež se narodily v letních měsících

·         které jsou chronicky nemocné

·         jsou velmi malého vzrůstu

U dětí, které se na školu těší a jsou dostatečně zralé, může odklad způsobit, že ztratí potřebný elán a nadšení.

MOŽNOST NASTOUPIT DO 1. TŘÍDY PRO PĚTILETÉ DĚTI

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2019 do konce srpna 2020, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  

CO BYMĚL ŽÁK UMĚT, NEŽ PŮJDE DO ŠKOLY

Výstupy, kterých by měl žák v ideálním případě dosáhnout před vstupem do školy, přehledně a srozumitelně popisuje tzv. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Jednoduchý, velmi pěkně zpracovaný materiál k tomuto tématu najdete také na stránkách www.rodicevitani.cz.  


Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account